سمینار نشست و نمایشگاه تجاری اقتصادی 1396

تقدیر از مجموعه آریبال
مرداد 27, 1396

پیرامون سمینار نشست و نمایشگاه تجاری اقتصادی با تجار کشور های عراق و قطر و عمان در مرکز همایش های صدا و سیما ۳۰و ۳۱ مرداد ۹۶