لیست نمایندگان

ردیف نام  نمایندگی پخش مدیر مسئول استان تلفن فکس Email موبایل
1 شرکت مهرپاداکسین آقای مجیدحسین پور اهواز 061-33776249 061-33773128 Mehrpadoxin5@gmail.com 09163063627
2 شرکت سبلان آقای جعفری یزد 035-38256921 035-38258853 amir-gh881@yahoo.com 0913-1516065
3 شرکت تجارت اندیشان باران البرز آقای نجفی کرج 026-34712511 2632774863 bahmannajafi20@gmail.com 09123633964
4 شرکت آریاگستر قزوین آقای مرتضی وثوق نیا قزوین 028-32240841/32236329 028-32240365 ariagostarqazvin@gmail.com 0 9121824002
5 پخش مهر آسای گرگان آقای شمشیر ساز گرگان 0 1732433886 0 1732433887 Mehrdadshamshirsaz@yahoo.com 09111753655
6 پخش سپاس آقای سوهان کار اصفهان 03135584251 03135580850 sohankarrasul@yahoo.com 0913-1182989
7 پخش تسوج آقای زبرجدی چالوس 01152160553 01152160553 fzabarjadi@yahoo.com 09363771737
8 شرکت پخش برادران کیا خانم محمدی کرمانشاه 08334733564 8334733209 pakhsh.kia2@gmail.com 09188569962
9 شرکت کیمیاگسترغرب آقای حسین زارعی همدان 08134265385 kimiagostargharb@yahoo.com 09188141476
10 پخش برترایرانیان آقای مهدی کردعلیوند خرم آباد 06633326647 ****** 09017652264
11 پخش بهارستان آقای قوی عهد قم 02536550498 p.baharestan.co@gmail.com 09126510929
12 نماینده عراق آقای مهندس ذئالفقار گورانی بغداد 009647706906946 thugorani@gmail.com
13 شرکت پخش برکت ولی عصرعج آقای سیدامیرصالحی بابل 01132074020 amir4562001@yahoo.com 09111234201