مدیران

لیست مدیران 

محمد علی غریب

مدیر عامل


امید نوروزپور

مدیر فروش و قائم مقام پخش تهران


احمد مشهدی جعفرلو

مدیر داخلی و مدیر مالی