آریبال | خرید عسل | فروش عسل | خرید عسل طبیعی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تکلم و محاوره زنبوران عسل

121254 - تکلم و محاوره زنبوران عسل

تکلم و محاوره زنبوران عسل

موریس مترلینگ محقق بلژیکی در کتاب خود درمورد زنبور عسل میگوید :

ناچاریم قبول کنیم که زنبور ها با یکدیگر تکلم میکنند و گفتگوی آن ها خیلی وسیع تر از یک آری یا نه میباشد

و این موضوع از نظم کامل کندوی زنبور عسل استنباط میشود زیرا زنبور هایی که در ساعات مختلف

روز وظایف متفاوت را انجام میدهند ، مثل این است که کسی هست به آن ها میگوید که در فلان ساعت فلان کار را بکنند

مثلا زنبوری را که من صبح نشان کرده بودم و میدیدم که وظیفه او مکیدن شیره گل ها میباشد عصر همان روز به کار دیگر

اشتغال داشت و در داخل کندو هوا را تعدیل میکرد و یا مواظب نوباوگان بود و یا از این که در بین بناهای تولید کنندگان

موم دیده یشد و نیز میدیدم زنبور هایی که در یک روز فقط شیره گل ها را به کندو میبردند روز بعد دیگر دنبال آن شیره

گل ها نمیرفتند بلکه غبار پرچم ها (پولن) را جمع آوری مینمودند

دیگر ، دلایل ارتباط بین زنبور ها طرز سیستم کار در مورد مکیدن گل ها و آوردن پولن ها است

هر روز صبح به محض طلوع آفتاب و همین که مامورین اکتشاف به کندو مراجعت کردند

مامورین اکتشاف قبل از طلوع آفتاب از کندو خارج میشوند که راجع به گل ها و اوضاع خارج اطلاعاتی را برای کندو بیاورند

زنبور های عسل از اخبار خارج مطلع میکردند گویی که مامورین اکتشاف به آن ها میگویند

که امروز درخت های زیزفون که کنار رودخانه ها قرار گرفته گل کرده است

امروز گل شبدر هایی که کنار جاده میباشند شکفته شده است و یا گل های دیگر دارای مقدار زیادی پولن است

فوری ، کار بین زنبور ها تقسیم میشود و 5 هزار زنبور که قوی تر از دیگران هستند به سراغ گل های زیرفون میروند

و 3 هزار دیگر که جوان تر و ضعیف تر هستند به سوی گل های شبدر به پرواز در می آیند

آن هایی که دیروز مشغول جمع آوری شیره گل ها بودند امروز زبان و غده های محفظه خود را

آسوده میگذارند و میروند غبار پرچم گل ها را جمع آوری مینمایند

حتی در جمع آوری غبار پرچم گل ها هم دقت دارندکه هرگز رنگ های مختلف را با یکدیگر توام نکنند

و محال است که یک زنبور دو رنگ را با هم مخلوط نماید و یا این که غبار دو نوع از گل ها را با هم مخلوط نمایند

و هر غباری جای مخصوص دارد مگر این که غبار ها از یک نوع گل باشند

به محض این که فرمان خروج از کندو داده شد زنبور ها با سرعت و یکی بعد از دیگری از کندو خارج میشوند

و مثل این است که خوب میدانند که محل کار آن ها کجاست زیرا برای یافتن محل کار ، هیچ تردید

در آن ها پیدا نمیشود و مستقیما به سوی محل کار خود میروند و گویی اطلاع دارند که هر گلی در کجا واقع شده است.

حال اگر کسی باشد و هر روز برود و ببیند که زنبور ها چه گل هایی را میمکند متوجه میشد ک این حشره دوست داشتنی

حتی از لحاظ استفاده از گل ها نیز (بر حسب کمیت و کیفیت شیره) از برنامه مخصوصی تبعیت مینماید.

مثلا در آغاز بهار که گل های بنفشه کنار جوی ها یا در جنگل میرویند

زنبور ها به سراغ گل بنفشه میروند و همین که گل های درخت بیدرویید دیگر توجهی به گل های بنفشه نمیکنند

و این مرتبه به سراغ بید ها میروند و همین که سایر درخت های بهاری گل داد از بید ها صرف نظر میکنند

زیرا متوجه میشوند که میتوانند در اندک مدت از گل های دیگر استفاده بیشتری بنمایند و بعید نیست که علاوه بر کمیت

از کیفیت گل ها نیز استفاده میکنند و میدانند که نوع جنس کدام بهتر است

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*