درمان بیماری پارکینسون با زهر زنبور عسل

طبق تحقیقات محققین اثرات و نتایج مفیدی جهت درمان بیماری پارکینسون با عسل طبیعی به دست آورده اند

که در این مقاله به آن اشاره می کنیم :

پارکینسون چیست

بیماری است که باعث زوال سیستم عصبی خواهد شد ، اگر به طور ساده بخواهیم آن را بیان کنیم کسی که در گذشته میتوانست

همه کارهای روزمره را به راحتی انجام دهد بعد از دچار شدن به این بیماری در انجام امور ساده مانند بلند کردن یک لیوان عاجز میشود

یا به سختی میتواند آن را بلند کند و دچار لرزش دست میشود متاسفانه هر ساله ۶۰ هزار نفر بیمار پارکینسونی به آمار اضافه میشود

و این تعداد مدام در حال افزایش است که جای نگرانی دارد

مطالعات انجام شده در مورد بیماری پارکینسون و نتایج آن

در سال ۲۰۰۸ در بنیاد پارکینسون مایکل جی ، تحقیقی انجام شد در رابطه با زهر زنبور عسل که به عنوان یک لایه محافظتی عصبی

در بیماران پارکینسونی تحقیقات بالینی که در این رابطه انجام شد در یک مدل پیش بالینی بیماری به نتیجه رسیدند

که زهر زنبور عسل و اجزای آن به نام آپامین میتوانند باعث از بین رفتن نورون های دوپامینرژیک که به نوعی سلول عصبی است

که تحت تاثیر بیماری پارکینسون قرار میگیرد را متوقف یا کند میکنند

آنها طی این تحقیق نشان دادند که تزریق منظم زهر زنبور می تواند تخریب نورون های دوپامینرژیک

در مدل pf استفاده شده را کٌند کند و این خاصیت تا حدودی به علت وجود آپامین است

همچنین در سال ۲۰۱۱ کیم جی و همکارانش طبق تحقیقات به دست آمده نشان دادند که زهر زنبور عسل التهابات عصبی

در مدل بیماری پارکینسون ناشی از mptp را در موش ها کاهش میدهد

دپارتمان طب سوزنی  و موکسا سوزی درمانی در دانشگاه طب شرقی دانشگاه کیونگ هی

کره جنوبی انجام دادند و نتیجه گیری تحقیق آنها این بود که داده ها نشان میداد با تزریق نیش زنبور احتمال دارد

که خاصیت محافظت عصبی را داشته باشد ، فعالسازی واکنش میکروگلیایی را ضعیف میکند و نشانه هایی از درمان بیماری پارکینسون است

در سال ۲۰۱۴ مقاله ای تحت عنوان طب سوزنی با استفاده از زهر زنبور امید بخش بیماران مبتلا به پارکینسون است

در دنیا منتشر شد و بر اساس تحقیقات به دست آمده طب سوزنی میتواند از طریق افزایش جریان و انتقال دوپامین

در درمان بیماری پارکینسون بسیار مفید باشد همچنین بیان شده است که مزیت l dopa  را تقویت کرده

و اثرات شدید بیماری پارکینسون را کاهش میدهد در این تحقیق روی ۳۵ بیمار مبتلا به پارکینسون انجام شد

که همگی تحت درمان دوز ثابت دارویی  قرار گرفتند

طب سوزنی

طب سوزنی همراه با زهر زنبور و گروه شاهد درمان به وسیله طب سوزنی همراه با زهر زنبور انجام شد

که شامل تزریق زهر زنبور به صورت زیر جلدی در یک طب سوزنی میشود طب سوزنی شامل ورود سوزن هایی است

که به درون ۱۰نقطه طب سوزنی با عمق 1/0 الی 5/1 سانتی متر میشود سوزن هایی که به مدت ۱۰ ثانیه با سرعت ۲ هرتز چرخانده میشود

و سپس به مدت زمان ۲ دقیقه در همان محل فرورفتگی به همان حالت نگه داشته میشد

این درمان به مدت زمان هشت هفته به صورت دو بار در هفته تکرار میشد

نتایج تحقیقات به دست آمده

گروه طب سوزنی همراه با زهر زنبور بهبود بسیار قابل توجهی را در مقیاس درجه بندی

یکپارچه بیماری پارکینسون updrs  مقیاس تعادل بزرگ bbs  و در مدت زمان ۳۰ دقیقه پیاده روی از خود بروز دادند

در گروه طب سوزنی  تقریباً میشود هیچ گونه تغییرات چشمگیری در نتایج پس از8 هفته دیده نشد

به استثنای یک بیمار که علائم خارش را در بدن خود احساس کرد البته به غیر از این هیچگونه عوارض جانبی جدی در این تحقیق مشاهده نشد

نتیجه گیری این تحقیق این بود که در این مطالعه آزمایشی هم طب سوزنی و هم موکسا سوزی نتایج امیدوارکننده‌ای به عنوان درمان

بیماری پارکینسون از خود نشان داد با وجود این موضوع هیچ نتیجه گیری به عنوان قطعیت به دست نیامد

زیرا که این آزمایش بر روی تعداد نسبتاً کمی از بیماران انجام شد اما تحقیقات دیگری در حال انجام هستند

و بررسی موضوع همچنان دارد در مناطق آسیا طب سوزنی برای تسکین علائم پارکینسون مورد استفاده قرار میگرفته

همچنین در غرب همچنان در حال تحقیق در مورد این موضوع  هستند

تا بتوانند این نظریه را تایید و مکانیزمهای موجود در این روش را به دست آورند